1. Nie wykonuj pomiaru zaraz po spożyciu alkoholu! Takie badanie na 100% doprowadzi do rozkalibrowania alkomatu, a seria takich pomiarów spowoduje spalenie sensora i nieodwracalnie go uszkodzi oraz narazi Cię na wysokie koszty naprawy. Po spożyciu alkoholu przed pomiarem obowiązkowo odczekaj 30 minut !

2. Przed wykonaniem pomiaru wskazane jest by wypłukać jamę ustną czystą wodą.

3. Kontroluj stan zużycia baterii. Używaj wyłącznie markowych baterii alkalicznych, nigdy nie używaj akumulatorków oraz baterii węglowych.

4. Systematycznie oddawaj swój alkomat do serwisu na przeglądy i kalibrację. Jeżeli posiadasz alkomat z sensorem półprzewodnikowym kalibruj go po wykonaniu od 100 do 300 pomiarów w zależności od modelu alkomatu jednak nie w dłuższym odstępie czasu niż co 6 miesięcy. Alkomat z sensorem elektrochemicznym kalibrujemy co 500 lub więcej pomiarów w zależności od modelu alkomatu nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy. Jeżeli tego nie będziesz robił alkomat po upływie czasu nie będzie wskazywał prawidłowych wyników i możesz wprowadzony w błąd utracić prawo jazdy!

5. Jeżeli palisz papierosy koniecznie po wypaleniu odczekaj przed pomiarem chociaż kilkanaście minut. Szczególnie dotyczy to alkomatów z sensorem półprzewodnikowym.

6. Nie przechowuj alkomatu zimą w samochodzie oraz nie wykonuj pomiarów w niskich temperaturach. Badanie alkomatem najlepiej przeprowadzać w temperaturze pokojowej.

7. Nie przechowuj alkomatu z materiałami zawierającymi alkohol.

8. Nie wdmuchuj do alkomatu dymu tytoniowego, płynu, ani żadnych zanieczyszczeń by nie uszkodzić sensora.

9. Nigdy nie ufaj w 100% nawet najdokładniejszemu alkomatowi, pamiętaj o tym, że to jest tylko urządzenie elektroniczne, które ma prawo w każdej chwili się uszkodzić. Dlatego by uniknąć takich pomyłek między innymi zalecane jest wykonanie serii pomiarów.

10. Zawsze wykonuj pomiary seryjne w jednakowych odstępach czasu. Jeżeli kolejnego dnia po spożyciu alkoholu wykonasz pierwsze badanie i wynik będzie wyższy niż zero odczekaj 15 minut i wykonaj kolejny pomiar. Wówczas wynik kolejnego pomiaru wskaże Ci czy i w jakim czasie twoja zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu rośnie lub maleje. Wykonuj zawsze minimum 3 testy najlepiej co 15 minut.

11. Pamiętaj nie używaj alkomatu jako “czarodziejskiej różdżki”, która pozwala wypić i jechać. Producent i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za wyniki pomiarów oraz szkody powstałe w skutku nieprawidłowych odczytów urządzenia.

Jeżeli zastosujesz się do wszystkich punktów to Twój alkomat będzie długo służył wskazując prawidłowe wyniki.