Alkomat inaczej tester trzeźwości.
Jest to urządzenie za pomocą, którego określamy ilość zawartego alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzięki temu istnieje możliwość określenia ile we krwi znajduje się alkoholu w momencie pomiaru alkomatem. Alkomaty są używane na całym świecie między innymi przez policję do badania trzeźwości kierowców. Pracodawcy używają alkomatów do badania trzeźwości swoich pracowników. Na rynku dostępne są również alkomaty osobiste, które można używać w domu.

Jak działa alkomat i jak jest zbudowany ?
Alkomat zbudowany jest z trzech podstawowych elementów, pierwszy z nich to układ mechanicznej obróbki powietrza. Dzięki niemu z wprowadzanego przez ustnik do alkomatu powietrza, pewna jego dokładnie określona część trafia do sensora alkomatu. Sensor w alkomacie można nazwać “sercem alkomatu”. Dlatego też odpowiednio zaprojekteowany przez producenta układ mechanicznej obróbki powietrza ma znaczenie na to w jaki sposób i z jaką dokładnością zostanie pobrana i dostarczona do sensora próbka badanego powietrza. Dobrze zaprojektowany alkomat nie da się oszukać dmuchając w niego z większą lub mniejszą siłą. Tańsze alkomaty zawsze będą miały większy błąd pomiaru właśnie między innymi ze względu na bardzo słabą konstrukcję układu mechanicznej obróbki powierza.

Drugim ważnym elementem, który zawiera alkomat jest sensor – “serce alkomatu”. W tańszych alkomatach stosuje się sensory półprzewodnikowe które podczas utleniania się na nich etanolu zmieniają swoją rezystancję w droższych i dokładniejszych używa się sensorów elektrochemicznych lub spektrofotometrycznych. Jakość i dokładność tych ostatnich jest najwyższa, używa się ich między innymi w alkomatach dowodowych.

Trzecim elementem alkomatu jest układ elektroniczny, który oblicza na podstawie dostarczonych impulsów z sensora zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a następnie pokazuje go na wyświetlaczu alkomatu. Układ ten służy również do sterowania dodatkowymi funkcjami, które zawiera alkomat (sterowanie drukarką, sygnalizacja wyczerpanych baterii, sygnalizacja konieczności wymiany sensora itp.) Zapomniałem dodać, że wszystkie trzy elementy alkomatu są umieszczone w obudowie.